weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Nhà cổ 48 Trần Phú

Nhà cổ số 48 Trần Phú – Hội An, nằm cạnh Hội quán Phúc Kiến, di tích là một trong những ngôi nhà một tầng có sàn gỗ ở phía trước, có niên đại sớm ở Hội An, quy mô lớn hơn so với các ngôi nhà cổ khác cùng kiểu.

Di tích này được tu bổ vào năm 1999 có sự hợp tác của chuyên gia trong nước và Nhật Bản với hiện trạng bên ngoài tương đối tốt.

Sàn nhà trước được phục hội lại khi phát hiện có các lỗ mộng trên cột, dưới phần mái chìa, người ta treo bảng hiệu có thể dễ dàng tháo dỡ. Kết quả tu bổ di tích này là một mẫu hình về giải pháp tu bổ một ngôi nhà cổ ở Hội An.

Nhà cổ 48 Trần Phú đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của các di tích khác quanh nó.

nhà cổ 48 trần phú
Nhà cổ 48 trần phú :

Xem Qua Các Địa Điểm Khác:

Hội quán Phúc Kiến

Chùa Ông Hội An

Quảng Trường Sông Hoài – Hội An

Nhà cổ Quân Thắng

Hội quán Triều Châu

Hội quán Quảng Triệu

Nhà cổ Phùng Hưng

Nhà cổ Tấn Ký

Chùa Cầu Hội An