weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Trà My

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Trà My Kiểm Lâm Trà Dơn - Mã Trạm: NC23OV14 07:00 02/10/2023 12:00 02/10/2023 ĐL Trà My: Nâng dung lượng MBA và thay tủ điện tại trụ C30/2 TBA Kiểm Lâm Trà Dơn XT 472 T44.
1 ĐL Trà My Tái định cư Trà Đốc 1 - Mã Trạm: NC23NQ03 07:00 03/10/2023 12:00 03/10/2023 ĐL Trà My + XNDV xử lý rỉ dầu MBA TBA TĐC Trà Đốc 1 XT 471T46
2 ĐL Trà My TBA Trà Dương 6-2 - Mã Trạm: NC23NS08 07:00 03/10/2023 08:30 03/10/2023 ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Dương 6-2 XT 472T46
3 ĐL Trà My Trà Đông 3 - Mã Trạm: NC23NP03 08:45 03/10/2023 10:15 03/10/2023 ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Đông 3 XT 472T46
4 ĐL Trà My Trà Đông 4 - Mã Trạm: NC23NP04 10:30 03/10/2023 12:00 03/10/2023 ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Đông 4 XT 472T46
5 ĐL Trà My Trà Kót 1 - Mã Trạm: NC12NX01 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
6 ĐL Trà My Trà Kót 2 - Mã Trạm: NC12NX02 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
7 ĐL Trà My Trà Kót 3 - Mã Trạm: NC12NX03 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
8 ĐL Trà My Trà Kót 4 - Mã Trạm: NC12NX04 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
9 ĐL Trà My TBA Trà Cót 3-1 - Mã Trạm: NC12NX06 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
10 ĐL Trà My Trà Đông 5-1 - Mã Trạm: NC23NP07 06:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46
11 ĐL Trà My Trà Kót 5 - Mã Trạm: NC12NX05 09:30 04/10/2023 12:00 04/10/2023 ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Kot 5 XT 472T46

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Trà My

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Trà My – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.