weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Tiên Phước

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Tiên Phước Tam Lộc 1 - Mã Trạm: EC23QV01 07:30 07/02/2023 09:30 07/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 1 XT 471ETK
1 ĐL Tiên Phước Tam Lộc 2 - Mã Trạm: EC23QV02 09:45 07/02/2023 11:30 07/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 2 XT 471ETK
2 ĐL Tiên Phước Tam Lộc 5 - Mã Trạm: EC23QV05 13:30 07/02/2023 15:30 07/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 5 XT 471ETK
3 ĐL Tiên Phước Tam Lộc 8 - Mã Trạm: EC23QV08 07:30 08/02/2023 09:30 08/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 8 XT 471ETK
4 ĐL Tiên Phước TBA Tam Lộc 9 - Mã Trạm: EC23QV12 09:45 08/02/2023 11:30 08/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 9 XT 471ETK
5 ĐL Tiên Phước Tam Lộc 6 - Mã Trạm: EC23QV06 13:30 08/02/2023 16:00 08/02/2023 Điện lực Tiên Phước thực hiện cải tạo dây nối đất sau CSV TBA Tam Lộc 6 XT 471ETK
6 ĐL Tiên Phước Tiên Châu 3 - Mã Trạm: EC23EP03 07:30 11/02/2023 11:30 11/02/2023 Điện lực Tiên Phước thi công SCTX lắp CĐC xử lý khoảng cách pha đất, thay sứ kém chất lượng, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào Đz nhánh rẽ Tiên Châu 3+5 XT471T42
7 ĐL Tiên Phước Tiên Châu 5 - Mã Trạm: EC23EP04 07:30 11/02/2023 11:30 11/02/2023 Điện lực Tiên Phước thi công SCTX lắp CĐC xử lý khoảng cách pha đất, thay sứ kém chất lượng, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào Đz nhánh rẽ Tiên Châu 3+5 XT471T42
8 ĐL Tiên Phước Thôn Thanh Hà - Mã Trạm: EC23EP05 07:30 11/02/2023 11:30 11/02/2023 Điện lực Tiên Phước thi công SCTX lắp CĐC xử lý khoảng cách pha đất, thay sứ kém chất lượng, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào Đz nhánh rẽ Tiên Châu 3+5 XT471T42
9 ĐL Tiên Phước Thôn Thanh Bôi - Mã Trạm: EC23EP06 07:30 11/02/2023 11:30 11/02/2023 Điện lực Tiên Phước thi công SCTX lắp CĐC xử lý khoảng cách pha đất, thay sứ kém chất lượng, chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào Đz nhánh rẽ Tiên Châu 3+5 XT471T42

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Tiên Phước – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Tiên Phước – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Tiên Phước – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp điện tại Tiên Phước

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Tiên Phước – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.