weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Thăng Bình

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Thăng Bình Bình Xá 2 - Mã Trạm: FC23FT03 06:45 05/06/2023 10:15 05/06/2023 ĐL Thăng Bình xử lý rỉ dầu MBA Bình Xá 2 XT 474TBI (CPSCQNa-CBM)
1 ĐL Thăng Bình Châu Lâm - Mã Trạm: FC23FW05 14:30 05/06/2023 17:45 05/06/2023 ĐL Thăng Bình xử lý rỉ dầu MBA Châu Lâm XT 472TBI (CPSCQNa-CBM)
2 ĐL Thăng Bình Bơm Châu Lâm - Mã Trạm: FH23FW12 14:30 05/06/2023 17:45 05/06/2023 ĐL Thăng Bình xử lý rỉ dầu MBA Châu Lâm XT 472TBI (CPSCQNa-CBM)
3 ĐL Thăng Bình Tây Giang - Mã Trạm: FC23FV06 06:45 06/06/2023 10:15 06/06/2023 ĐL Thăng Bình xử lý rỉ dầu MBA Tây Giang XT 476TBI (CPSCQNa-CBM)
4 ĐL Thăng Bình Bình Sa 1 - Mã Trạm: FC23FV03 14:30 06/06/2023 17:45 06/06/2023 ĐL Thăng Bình xử lý rỉ dầu MBA Bình Sa 1 XT 476TBI (CPSCQNa-CBM)
5 ĐL Thăng Bình Cẩm Lũ - Mã Trạm: FC23FZ06 05:30 07/06/2023 11:00 07/06/2023 ĐLTB công tác xử lý MAT ĐZ 0,4kV TBA Cẩm Lũ XT 478TBI
6 ĐL Thăng Bình Ngọc Khô 2 - Mã Trạm: FC23FZ02 05:30 08/06/2023 11:00 08/06/2023 ĐLTB công tác xử lý MAT ĐZ 0,4kV TBA Ngọc Khô 2 XT 478TBI
7 ĐL Thăng Bình Bình Trung 3 - Mã Trạm: FC23FY11 14:30 08/06/2023 17:45 08/06/2023 ĐLTB công tác xử lý MAT ĐZ 0,4kV TBA Bình Trung 3 XT 478TBI
8 ĐL Thăng Bình Đông Tiển - Mã Trạm: FC23FW02 05:30 09/06/2023 11:00 09/06/2023 ĐLTB công tác SCTX lắp chụp đầu cột thay FCO ĐT nhánh rẽ Vinh Huy - XT472TBI
9 ĐL Thăng Bình Vinh Huy - Mã Trạm: FC23FW06 05:30 09/06/2023 11:00 09/06/2023 ĐLTB công tác SCTX lắp chụp đầu cột thay FCO ĐT nhánh rẽ Vinh Huy - XT472TBI
10 ĐL Thăng Bình Vinh Huy 2 - Mã Trạm: FC23FW11 05:30 09/06/2023 11:00 09/06/2023 ĐLTB công tác SCTX lắp chụp đầu cột thay FCO ĐT nhánh rẽ Vinh Huy - XT472TBI
11 ĐL Thăng Bình Bơm Vinh Nam - Mã Trạm: FH23FW07 05:30 09/06/2023 11:00 09/06/2023 ĐLTB công tác SCTX lắp chụp đầu cột thay FCO ĐT nhánh rẽ Vinh Huy - XT472TBI
12 ĐL Thăng Bình Cây cốc 2 - Mã Trạm: FC23FA03 05:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐLTB công tác SCTX thay sứ sau FCO ĐT nhánh rẽ Cây Cốc 2 - XT476TBI
13 ĐL Thăng Bình Cây Cốc 3 - Mã Trạm: FC23FA27 05:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐLTB công tác SCTX thay sứ sau FCO ĐT nhánh rẽ Cây Cốc 2 - XT476TBI
14 ĐL Thăng Bình Cây Cốc 4 - Mã Trạm: FC23FA31 05:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐLTB công tác SCTX thay sứ sau FCO ĐT nhánh rẽ Cây Cốc 2 - XT476TBI
15 ĐL Thăng Bình Cảnh sát giao thông - Mã Trạm: FH23FS23 05:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐLTB công tác SCTX thay sứ sau FCO ĐT nhánh rẽ Cây Cốc 2 - XT476TBI

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Thăng Bình – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Thăng Bình – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Thăng Bình – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Thăng Bình

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Thăng Bình – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.