weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Quế Sơn

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Quế Sơn An Lộc - Mã Trạm: MC23MU05 06:00 05/06/2023 11:00 05/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Thay Dây dòng rò TLV TBA An Lộc XT 472T61
1 ĐL Quế Sơn Đại Phú - Mã Trạm: MH23MN26 06:00 05/06/2023 11:00 05/06/2023 Điện lực Quế Sơn: SCTX Thay TI, TLV TBA KCN Đông Quế Sơn GĐ 13 (TBA Đại Phú)-XT 475 TBI2
2 ĐL Quế Sơn CCCN Quế Cường GD3 - Mã Trạm: MH23MR14 15:00 05/06/2023 18:00 05/06/2023 Điện lực Quế Sơn: SCTX Thay TI, TLV TBA CCN Quế Cường GĐ 3 (Thành Sơn -XT 473 TBI2)
3 ĐL Quế Sơn Quế Long 2 - Mã Trạm: MC23MT07 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
4 ĐL Quế Sơn Thạch Thượng Quế Phong - Mã Trạm: MC23MV01 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
5 ĐL Quế Sơn Quế Phong 4 - Mã Trạm: MC23MV02 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
6 ĐL Quế Sơn Quế Phong 1 - Mã Trạm: MC23MV03 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
7 ĐL Quế Sơn Quế Phong 2 - Mã Trạm: MC23MV04 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
8 ĐL Quế Sơn Quế Phong 3 - Mã Trạm: MC23MV05 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
9 ĐL Quế Sơn An Long Quế Phong - Mã Trạm: MC23MV06 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
10 ĐL Quế Sơn Gia Cát Trung - Mã Trạm: MC23MV07 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
11 ĐL Quế Sơn An Long 2 - Mã Trạm: MC23MV08 05:00 08/06/2023 11:30 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn (SCTX): - Xử lý điểm mất an toàn NR Quế Phong -XT 472T61 - Thay MBA Quế Long 2 XT 472T61. XNDV Điện lực Quảng Nam: Xử lý rỉ dầu MBA Gia cát Trung-XT 472 T61
12 ĐL Quế Sơn Xuân Quê 2 - Mã Trạm: MC23MT08 15:00 08/06/2023 18:00 08/06/2023 Điện lực Quế Sơn + XNDV: Xử lý rỉ dầu MBA + Thay Dây dòng rò TLV; bọc silicon TBA Xuân Quê 2 XT 472T61
13 ĐL Quế Sơn Quế Minh 1 - Mã Trạm: MC23MU01 05:30 09/06/2023 10:30 09/06/2023 Điện lực Quế Sơn +XNDV: Xử lý rỉ dầu MBA + Thay Dây dòng rò TLV; bọc silicon TBA Quế Minh 1 - XT 472T61
14 ĐL Quế Sơn Quế Thuận 1 - Mã Trạm: MC23MX01 15:00 09/06/2023 18:00 09/06/2023 Điện lực Quế Sơn + XNDV: Xử lý rỉ dầu MBA + Thay Dây dòng rò TLV; bọc silicon TBA Quế Thuận 1 XT- 472T61
15 ĐL Quế Sơn Trung An - Mã Trạm: MC23TY01 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
16 ĐL Quế Sơn Gạch Tuynel Ngọc Anh - Mã Trạm: MH23DR13 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
17 ĐL Quế Sơn Đập Thạch Bàn - Mã Trạm: MH23DR16 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
18 ĐL Quế Sơn Công ty Thăng Hoa - Mã Trạm: MH23DR17 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
19 ĐL Quế Sơn Thảo Kiên_NLMT - Mã Trạm: MH23DR18 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
20 ĐL Quế Sơn Tuấn Phong_NLMT - Mã Trạm: MH23DR19 05:00 10/06/2023 08:30 10/06/2023 Điện lực Quế Sơn: Tháo lèo vị trí trụ 99 ĐZ 372 T91
21 ĐL Quế Sơn TT Hành Chính Nông Sơn 2 - Mã Trạm: MC23TY14 06:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI
22 ĐL Quế Sơn Trung Phước 3 - Mã Trạm: MC23TY20 06:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI
23 ĐL Quế Sơn Phước Viên - Mã Trạm: MC23TY22 06:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI
24 ĐL Quế Sơn Trung tâm huyện Nông Sơn - Mã Trạm: MH23TY13 06:00 10/06/2023 11:00 10/06/2023 ĐL Quế Sơn (SCTX): Lắp TLV, Bổ sung dây TLV xử lý dâ đấu dòng rò TLV TBA Trung Phước 3-XT 471 KDI

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quế Sơn – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quế Sơn – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Quế Sơn – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Quế Sơn

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Quế Sơn – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.