weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Núi Thành

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Núi Thành SƠN HÀ - Mã Trạm: BH23BO20 08:00 05/02/2023 10:00 05/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Sơn Hà XT471KHA (CBM 2023)
1 ĐL Núi Thành Phạm Minh Gia - Mã Trạm: BH23BO68 10:00 05/02/2023 12:00 05/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Phạm Minh Gia XT471KHA (CBM 2023)
2 ĐL Núi Thành Hữu Toàn T2 - Mã Trạm: BH23BO39 13:00 05/02/2023 15:00 05/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Hữu Toàn T2 XT471KHA (CBM 2023)
3 ĐL Núi Thành Mapei - Mã Trạm: BH23BO14 15:00 05/02/2023 17:00 05/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Mapei XT480KHA (CBM 2023)
4 ĐL Núi Thành Trung đoàn không quân - Mã Trạm: BH23BS14 08:00 09/02/2023 10:00 09/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Trung đoàn KQ XT478KHA (CBM 2023)
5 ĐL Núi Thành Huỳnh Nguyên - Mã Trạm: BH23BS86 10:00 09/02/2023 12:00 09/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Huỳnh Nguyên XT478KHA (CBM 2023)
6 ĐL Núi Thành Wei Xersin - Mã Trạm: BH23BS20 13:00 09/02/2023 15:00 09/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA WeiXernSin XT478KHA (CBM 2023)
7 ĐL Núi Thành MĐ Thái Bình - Mã Trạm: BH23BS23 15:00 09/02/2023 17:00 09/02/2023 ĐL Núi Thành CBM TBA Mỏ đá Thái Bình XT478KHA (CBM 2023)
8 ĐL Núi Thành Chợ Chu Lai. - Mã Trạm: BC23BS11 07:00 11/02/2023 12:00 11/02/2023 ĐL Núi Thành thay thế MBA TBA Chợ Chu Lai XT478KHA (Thay thế MBA xuống cấp vận hành lâu năm)

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Núi Thành – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Núi Thành – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Núi Thành – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Núi Thành

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Núi Thành – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.