weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện Tại Hội An

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Hội An Tân Thành(CJY) - Mã Trạm: CC23CA05 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
1 ĐL Hội An Bãi Tắm (CJT) - Mã Trạm: CC23CA10 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
2 ĐL Hội An Công ty Á Đông Vilas - Mã Trạm: CC23CA11 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
3 ĐL Hội An Làng Chài 2 (CJY3) - Mã Trạm: CC23CA14 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
4 ĐL Hội An Bãi Tắm 2 (CJT1) - Mã Trạm: CC23CA26 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
5 ĐL Hội An Hói Lác (CKV) - Mã Trạm: CC23CB17 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
6 ĐL Hội An Phước Trạch (CJS) - Mã Trạm: CC23CE01 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
7 ĐL Hội An Phước Hải 1 (CJV) - Mã Trạm: CC23CE02 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
8 ĐL Hội An Phước Hải 2( CJX) - Mã Trạm: CC23CE06 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
9 ĐL Hội An Phước Trạch 2 (CJS1) - Mã Trạm: CC23CE21 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
10 ĐL Hội An Cẩm thanh T4(CK7) - Mã Trạm: CC23CY02 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
11 ĐL Hội An Cẩm Thanh T5(CK8) - Mã Trạm: CC23CY03 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
12 ĐL Hội An Cẩm Thanh T3 (CK6) - Mã Trạm: CC23CY04 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
13 ĐL Hội An Cẩm Thanh T2 (CK5) - Mã Trạm: CC23CY05 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
14 ĐL Hội An Cẩm Thanh T7 (CK10) - Mã Trạm: CC23CY06 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
15 ĐL Hội An Cẩm Thanh T8 (CK11) - Mã Trạm: CC23CY07 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
16 ĐL Hội An UBND xã Cẩm Thanh(CLN) - Mã Trạm: CC23CY08 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
17 ĐL Hội An TĐC Cẩm Thanh (CLH) - Mã Trạm: CC23CY10 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
18 ĐL Hội An Cẩm Thanh T1 (CLD) - Mã Trạm: CC23CY13 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
19 ĐL Hội An Cẩm Thanh T6 (CK9) - Mã Trạm: CC23CY16 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
20 ĐL Hội An Cty NT. Phát - Mã Trạm: CC23CY17 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
21 ĐL Hội An Cẩm Thanh 9 (CK7A) - Mã Trạm: CC23CY20 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
22 ĐL Hội An Cẩm Thanh T8-2 (CK11A) - Mã Trạm: CC23CY21 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
23 ĐL Hội An Cẩm Thanh T4-2 (CJN1) - Mã Trạm: CC23CY22 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
24 ĐL Hội An Cẩm Thanh T6-2 (CK9A) - Mã Trạm: CC23CY23 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
25 ĐL Hội An Cẩm Thanh T3-2 (CK6A) - Mã Trạm: CC23CY24 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
26 ĐL Hội An Cẩm Thanh T2-1 (CK5A) - Mã Trạm: CC23CY25 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
27 ĐL Hội An Cẩm Thanh T5-2 (CRG) - Mã Trạm: CC23CY26 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
28 ĐL Hội An Cẩm Thanh 11 (CK6B) - Mã Trạm: CC23CY27 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố
29 ĐL Hội An Sông Đò (CK9B) - Mã Trạm: CC23CY28 15:35 05/02/2023 15:37 05/02/2023 Cắt để ngăn ngừa sự cố

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hội An – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hội An – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Hội An – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện Tại Hội An

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Hội An – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.