weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên

STTĐiện LựcTên TrạmLịch Cúp TừGiờ Cấp ĐiệnLý do
0 ĐL Duy Xuyên Vĩnh Trinh - Mã Trạm: DH23DN13 07:00 06/02/2023 11:30 06/02/2023 Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Vĩnh Trinh XT 471T91
1 ĐL Duy Xuyên Thọ Xuyên - Mã Trạm: DC23DN10 13:00 06/02/2023 16:30 06/02/2023 Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Thọ Xuyên XT 471T91
2 ĐL Duy Xuyên Duy Hoà 4 - Mã Trạm: DC23DP12 07:00 09/02/2023 11:30 09/02/2023 Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Duy Hòa 4 XT 472T91
3 ĐL Duy Xuyên Phước Mỹ - Mã Trạm: DC23DA05 13:00 09/02/2023 17:30 09/02/2023 Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Phước Mỹ XT 475E158
4 ĐL Duy Xuyên Phú Đông - Mã Trạm: DC23IT08 13:00 10/02/2023 17:30 10/02/2023 Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác xử lý rỉ dầu, kết hợp CBM MBA phụ tải TBA Phú Đông XT 476E158

Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam

Nam Giang

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam Hôm Nay

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam Ngày Mai

Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam 7 ngày tới

Lịch Cúp Điện tại Duy Xuyên

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Duy Xuyên – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam

Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc

Tổng hợp: Yêu Hội An

Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.