weather
Thời Tiết Hội An
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Chính thức niêm yết giá chèo thuyền trên sông Hoài Hội An

Giá vé chèo thuyền trên song Hoài

Hôm nay Hội An chính thức niêm yết giá chèo thuyền trên sông Hoài và ra các quy định:

1. Chấp hành đúng các quy định về vị trí đón, trả khách

2. Du khách phải mặc áo phao khi du ngoạn trên sông bằng ghe (thuyền)

3. Vận chuyển không quá 5 khách trên 1 ghe (kể cả trẻ em)

4. Giá dịch vụ:

– Từ 1-3 khách/chuyến: 150.000 (vé màu vàng)

– Từ 4-5 khách/chuyến: 200.000 (vé màu đỏ)

– Địa điểm phát hành vé tại vị trí đón, trả khách

5. Thời gian vận chuyển và hoạt động:

– Thời gian vận chuyển: 20 phút/chuyến

– Thời gian hoạt động: 16h-21h30 hằng ngày

6. Thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện , lịch sự đối với du khách.

Từ nay ra đến quầy là mua vé thôi không cần phải trả giá nữa mọi người nhé!